Informacija o otvorenim pozivima za mobilnost studenata

 

Trenutno su otvoreni pozivi za mobilnost studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu u okviru Erazmus+ programa na Bečkom univerzitetu za ekonomiju i biznis, Sarland Univerzitetu, Roma Tre Univerzitetu, Univerzitetu u Amsterdamu i Univerzitetu u LJubljani.

Više informacija dostupno je na linku https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/open-calls