Odlaganje vežbi iz predmeta NASLEDNO PRAVO - asistent Miloš Vukotić

Vežbe iz predmeta NASLEDNO PRAVO kod asistenta Miloša Vukotića, 12.03.2020. godine od 13.30 i 15.20 časova neće se održati.

Časovi će biti nadoknađeni u dogovoru sa studentima.