Notarsko pravo- predavanja moodle

Predavanja iz notarskog prava će biti na moodle grupi „Notarsko pravo 2020“, koja je otvorena za pristup