Prijava za on-line kurs Borba protiv trgovine ljudima i zaštita žrtava trgovine ljudima

Svi studenti zainteresovani da pohađaju HELP kurs učenje na daljinu na temu Borba protiv trgovine ljudima i zaštita žrtva trgovine ljudima mogu se prijaviti prof. dr Ivani Krstić na mejl ikrstic@ius.bg.ac.rs. najkasnije do 15. aprila do 15 časova. Kurs počinje 21. aprila i traje do 1. juna 2020. godine. Za kurs se mogu prijaviti studenti treće i četvrte godine redovnih studija, kao i studenti na višim nivoima studija (master i doktorske). Ipak, prednost prilikom upisa imaju studenti treće godine studija koji pohađaju predmet Ljudska prava i kojima će uspešno okončan kurs biti racunat kao deo predispitnih obaveza. Svi studenti će dobiti sertifikat Saveta Evrope.

Uz prijavu poslati biografiju u kojoj je obavezno navedena email adresa i broj telefona, godine studija i smer, kao i prosečna ocena. U subject-u mejla navesti Prijava za HELP kurs.


SRB HELP Borba protiv trgovine ljudima