OBAVEŠTENJE - ispit iz predmeta ARBITRAŽNO PRAVO

OBAVEŠTENJE

 

 

Obaveštavaju se studenti koji polažu ispit iz predmeta ARBITRAŽNO PRAVO kod svih ispitivača da će se ovaj ispit, u skladu sa Odlukom Nastavno-naučnog veća Pravnog fakulteta o organizaciji ispita za vreme trajanja opasnosti od širenja COVID-19, u narednom periodu održavati isključivo u pisanom obliku.

 

Ispit će se sastojati od 12 teorijskih i praktičnih pitanja. Pitanjima će biti obuhvaćena celokupna ispitna materija pokrivena zvaničnim ispitnim pitanjima, dostupnim na veb-stranicama ispitivača. Ispit će trajati 45 minuta. O rezultatima ispita i terminima upisivanja ocena studenti će biti obaveštavani na način na koji to bude bliže uredila uprava Fakulteta za ispite koji se održavaju u pisanom obliku.

 

Podsećaju se studenti da su dužni da se pre i tokom trajanja ispita pridržavaju mera zdravstvene zaštite koje je propisala uprava Fakulteta (nošenje zaštitne maske koja pokriva usta i nos, korišćenje dezinfekcionih sredstava, održavanje fizičke udaljenosti u odnosu na druga lica). Kao i ranije, studenti na ispitu moraju sa sobom imati lični identifikacioni dokument sa fotografijom (lična karta / pasoš / vozačka dozvola), indeks i popunjen izveštaj o polaganju ispita. 

 

Ovakav način održavanja ispita primenjivaće se dok traju mere za sprečavanje širenja COVID-19.