Vebinar Fondacije Tempus

Informativni centar Fondacije Tempus, u sklopu svog
mesečnog programa aktivnosti tokom juna 2020. godine organizuje Vebinar:
CEEPUS razmene za studente i akademsko osoblje – novi konkursni rok, 4.
jun, 16-17 časova
https://kvim.tempus.ac.rs/ceepus-razmene-za-studente-i-akademsko-osoblje-novi-konkursni-rok/