REZULTATI ISPITA - aprilski ispitni rok 2020


REZULTATI ISPITA - Medjunarodno privatnopravo 1.06.2020 - dr V. Pavic

REZULTATI ISPITA - Arbitrazno pravo 1.06.2020 - dr V. Pavic

REZULTATI ISPITA - Rimsko privatno pravo 1.06.2020 - dr M. Polojac

REZULTATI ISPITA - Latinski jezik 30.05.2020 - dr S. Avrmovic

REZULTATI ISPITA - Medjunarodno radno pravo 1.06.2020 - dr Lj. Kovacevic

REZULTATI ISPITA - Radno pravo 1.06.2020 - dr Lj. Kovacevic

REZULTATI ISPITA - Medjunarodno privatno pravo 1.06.2020 - dr A. Jaksic

REZULTATI ISPITA - Obligaciono pravo 2.06.2020 - dr M.Karanikic Miric

REZULTATI ISPITA - Obligaciono pravo 2.06.2020 - dr M. Djurdjevic

REZULTATI ISPITA - Uporedna pravna tradicija 1.06.2020 - dr V. Stanimirovic

REZULTATI ISPITA - Rimsko privatno pravo 1.06.2020 - dr A. Katancevic

REZULTATI ISPITA - Medjunarodno privatno pravo 2.06.2020- dr A. Jaksic

REZULTATI ISPITA - Trgovinsko pravo 2.06.2020 - dr S. Jankovic

REZULTATI ISPITA -Medjunarodno privatno pravo 2.06.2020 - dr M. Jovanovic

REZULTATI ISPITA - Porodicno pravo 2.06.2020 - dr M.Draskic

REZULTATI ISPITA - Obligaciono pravo 3.06.2020 - dr Marija Karanikic Miric

REZULTATI ISPITA - Uporedna pravna tradicija 2.06.2020 - dr V. Stanimirovic

REZULTATI ISPITA - Obligaciono pravo 3.06.2020 - dr M. Djurdjevic

REZULTATI ISPITA - Medjunarodno privatno pravo 3.06.2020 - dr A. Jaksic

REZULTATI ISPITA - Porodicno pravo 1.06.2020 - dr S. Panov

REZULTATI ISPITA - Rimsko privato pravo 1.06.2020 - dr V. Cvetkovic Djordjevic

REZULTATI ISPITA - Medjunarodno privatno pravo 03.06.2020. - dr V. Pavic

REZULTATI ISPITA - Nasledno pravo 03. 06. 2020. - dr Dejan Djurdjevic

REZULTATI ISPITA - Medjunarodno privato pravo 3.06.2020 - dr Marko Jovanovic

REZULTTI ISPITA - Radno pravo 3.06.2020 - dr Lj. Kovacevic.

REZULTATI ISPITA - Socijalno pravo 3.06.2020 - dr Lj. Kovacevic

REZULTATI ISPITA- Obligaciono pravo 04.06.2020. - dr Marko Djurdjevic

REZULTATI ISPITA- Osnovi sociologije 01.06.2020. - dr Danilo Vukovic

REZULTATI ISPITA - Medjunarodno privatnopravo 4.06.2020 - dr Marko Jovanovic

REZULTATI ISPITA - Radno pravo 4.06.2020 - dr Ljubinka Kovacevic

REZULTATI ISPITA - Trgovinsko pravo 2.06.2020 - dr S. Jankovic

REZULTATI ISPITA - Trgovinsko pravo 4.06.2020 - dr Svetislav Jankovic

REZULTATI IISPITA - m a s t e r -Izbor radnog prava 4.06.2020 - dr Ljubinka Kovacevic

REZULTATI ISPIT - m a s t e r - Medjunarono radno pravo 4.06.2020 - dr Ljubinka Kovacevic

REZULTATI ISPITA - Gradjansko procesno i Medjunarodno privatno pravo 04.06.2020 - dr Aleksandar Jaksic

REZULTATI ISPITA- Porodično pravo 04.06.2020. godine - dr Slobodan Panov

REZULTATI ISPITA -Rimsko privatnopravo 4.06.2020 - dr Milena Polojac

REZULTATI ISPITA - Medjunarodno prvatno pravo 5.06.2020 -dr Vladimir Pavic

REZULTATI ISPITA- Rimsko privatno pravo 03.06.2020. godine- dr Valentina Cvetkovic Djordjevic

REZULTATI ISPITA - Rimsko privatno pravo 3.06.2020 - dr A. Katancevic

REZULTATI ISPITA - Rimsko privatno pravo 4.06.2020 - dr A. Katancevic

REZULTATI ISPITA- Nasledno pravo 5.6.2020. - dr Dejan Djurdjević

REZULTATI ISPITA - Obligaciono pravo 5.06.2020 - dr Marko Djurdjevic

REZULTATI ISPITA - Rimsko privatno pravo 4.06.2020 - dr V. Cvetkovic Djordjevic

REZULTATI ISPITA - Obligaciono pravo 6.06.2020 - dr M. Djurdjevic

REZULTATI ISPITA - Obligaciono pravo 6.06.2020 - dr M. Karanikic Miric

REZULTATI ISPITA - Radno pravo 6.06.2020 - Dr Lju. Kovacevic

REZULTATI ISPITA - Medjunarodno radno pravo - 6.06.2020 - dr Lj. Kovacevic

REZULTATI ISPITA - Rimskop rivatno pravo 6.06.2020 - dr V. Cvetkovic Djordjevic

REZULTATI ISPITA - Rimsko privatno pravo 5. i 6.06.2020 - dr Milena Polojac

REZULTATI ISPITA - Rimsko privatno pravo 6.06.2020 - dr A. Katancevic

REZULTATI ISPITA - Rimsko privatno pravo 5.06.2020 - dr A. Kaktancevic