REZULTATI ISPITA - j u n s k i I rok 2020. godine


REZULTATI ISPITA - Medjunarodno radno pravo - dr Lj.Kovacevic od 16.06.2020

REZULTATI ISPITA - Radno pravo - dr Lj. Kovacevic od 16.06.2020

REZULTATI ISPITA - Nasledno pravo - dr D. Djurdjevic - 17.06.2020

REZULTATI ISPITA - Obligaciono pravo - dr M. Djurdjevic od 16.06.2020

REZULTATI ISPITA - Rimsko privatno pravo - dr A. Katancevic od 16.06.2020

REZULTATI ISPITA - Socijalno pravo - dr Lj. Kovacevic od 16.06.2020

REZULTATI ISPITA - Obligaciono pravo - dr M. Karanikic Miric od 16.06.2020

REZULTATI ISPITA - Medjunarodno privatno pravo dr V. Pavic od 17.06.2020

REZULTATI ISPITA - Radno pravo - dr Lj. Kovacevic od 17.06.2020

REZULTATI ISPITA - Radno pravo - dr Lj. Kovacevic od 17.06.2020

REZULTATI ISPITA - Socijalno pravo - dr Lj. Kovacevic od 17.06.2020

REZULTATI ISPITA - Nasledno pravo - dr D. Djurdjevic od 18.06.2020

REZULTATI ISPITA - Radno pravo - dr Ljubinka Kovacevic od 22.06.2020

REZULTATI ISPITA - Medjunarodno radno pravo - dr Ljubinka Kova;evic od 22.06.2020

REZULTATI ISPITA - Socijalno pravo - dr Ljubinka Kovacevic od 22.06.2020

REZULTATI ISPITA - Medjunarodno privatno pravo dr Marko Jovanovic od 24.06.2020

REZULTATI ISPITA - Medjunarodno privatno pravo - dr Marko Jovanovic od 25.06.2020

REZULTATI ISPITA -Rimsko privatno pravo - dr Milena Popojac od 25.06.2020

REZULTATI ISPITA - Obligaciono pravo - dr Marija Karanikic Miric od 23.06.2020

REZULTATI ISPITA - Obligaciono pravo - dr Marko Djurdevic od 23.06.2020

REZULTATI ISPITA - Nasledno pravo - dr Dejan Djurdjevic od 25.06.2020

REZULTATI ISPITA - Obligaciono pravo dr Marija Karanikic Miric od 1.07.2020. godine

REZULTATI ISPITA - Obligaciono pravo dr Marko Djurdjevic od 1.07.2020. godine

REZULTATI ISPITA - Medjunarodno privatno pravo - dr Vladimir Pavic od 04.07.2020. godine

REZULTATI ISPITA - Nasledno pravo dr Dejan Djurdjevic od 02.07.2020. godine

REZULTATI ISPITA - Nasledno pravo dr Dejan Djurdjevic od 03.07.2020. godine

REZULTATI ISPITA - Medjunarodno radno pravo dr Ljubinka Kovacevic od 06.07.2020. godine

REZULTATI ISPITA - Socijalno pravo dr Ljubinka Kovacevic od 06.07.2020. goidne

REZULTATI ISPITA - Radno pravo dr Ljubinka Kovacevic od 06.07.2020. godine

REZULTATI ISPITA - Obligaciono pravo dr Marija Karanikic Miric od 6.07.2020. godine

REZULTATI ISPITA - Obligaciono pravo dr Marko Djurdjevic od 6.07.2020. godine

REZULTATI ISPTA - Medjunarodno privatno pravo - dr Vladimir Pavic od 07.07.220. godine

REZULTATI ISPITA - Radno pravo dr Ljubinka Kovacevic od 7.07.2020

REZULTATI ISPITA - Radno pravo dr Ljubinka Kovacevic od 7.07.2020

REZULTATI ISPITA - Medjunarodno privatno pravo - dr Aleksandar Jaksic od 7.07.2020. godine

REZULTATI ISPITA - Medjunarodno privatno pravo dr Marko Jovanovic od 7.07.2020

REZULTATI ISPITA - Medjunarodno privatno pravo porf.dr Vladimir Pavic od 07.07.2020. godine

REZULTATAI ISPITA - Rimsko privatno pravo - dr Andreja Katancevic od 08.07.2020. godine

REZULTATI ISPITI - Nasledno pravo - dr Dejan Djurdjevic od 07.07.2020