Odlaganje ispita iz predmeta Krivično pravo - dr Nataša Delić

Ispiti iz predmeta KRIVIČNO PRAVO kod profesora dr Nataše Delić  zakazani za:

03.07.2020. godine u 10.00 časova održaće se 6.07.2020. godine u 10 časova

03.07.2020. godine u 14.00 časova održaće se 6.07.2020. godine u 14 časova

04.07.2020. godine u 10.00 časova održaće se 7.07.2020. godine u 10 časova

04.07.2020. godine u 14.00 časova održaće se 7.07.2020. godine u 14 časova

Ispiti zakazani za 1, 2 i 3.07. 2020. godine koje je prof dr Nataša Delić trebala da održi umesto dr Igora Vukovića, održaće se u zakazane dane i zakazano vreme kod profesora dr Igora Vukovića (kab.161).

            Ispiti se odlažu zbog sprečenosti sprečenosti profesora.