Obaveštenje - upis ocena iz predmeta Obligaciono pravo od 23.06.2020. godine kod dr M.Karanikić Mirić

Upis ocena  sa  ispita iz predmeta OBLIGACIONO PRAVO  koji je održan 23.06.2020. godine kod profesora dr Marije Karanikić Mirić  umesto 01.07.2020.godine u 12.00 časova održaće se 6.07.202. godine u 12.00 časova kabinetu br. 211.