REZULTATI ISPITA - JUN II ISPITNI ROK 2020. GODINE


REZULTATI ISPITA - Rimsko privatno pravo dr Milena Polojac od 18.07.2020. godine

REZULTATI ISPITA - Obligaciono pravo dr Marija Karanikic Miric od 20.07.2020. godine

REZULTATI ISPITA - Obligaciono pravo dr Marko Djurdjevic od 20.07.220. godine

REZULTATI ISPITA - Rimsko privatno pravo dr A. Katancevic od 18.07.2020. godine

REZULTATI ISPITA - Radno pravo dr Ljubinka Konacevic od 20.07.2020. godine

REZULTATI ISPITA - Socijalno pravo dr Ljubinka Kovacevic od 20.07.2020. godine

REZULTATI ISPITA - Nasledno pravo dr Dejan Djurdjevic od 21.07.2020. godine

REZULTATI ISPITA - Medjunarodno radno pravo dr Ljubinka Kovacevic od 20.07.2020. godine

REZULTATI ISPITA - Radno pravo dr Ljubinka Kovacevic od 21.07.2020. godine

REZULTATI ISPITA - Socijalno pravo dr Ljubinka Kovacevic od 21.07.2020. godine

REZULTATI ISPITA - Medjunarodno radno pravo dr Ljubinka Kovacevic od 21.07.2020. godine

REZULTATI ISPITA - Nasledno pravo dr Dejan Djurdjevic od 22.07.2020. godine

REZULTATI ISPITA - Nasledno pravo dr Dejan Djurdjevic od 23.07.2020. godine

REZULTATI ISPITA - Obligaciono pravo dr Marija Karanikic Miric od 24.07.2020. godine

REZULTATI ISPITA - Obligaciono pravo dr Marko Djurdjevic od 24.07.2020. godine

REZULTATI ISPITA - Nasledno pravo dr Dejan Djurdjevic od 25.07.2020. godine

REZULTATI ISPITA - Medjunarodno radno pravo dr Ljubinka Kovacevic od 25.07.2020. godine

REZULTATI ISPITA - Socijalno pravo dr Ljubinka Kovacevic od 25.07.2020. godine

REZULTATI ISPITA - Radno pravo dr Ljubinka Kovacevic od 25.07.2020. godine

REZULTATI ISPITA - Medjunarodno privatno pravo dr Vladimir Pavic od 23.07.2020. godine

REZULTATI ISPITA - Medjunarodno privatno pravo dr Vladimir Pavic od 25.07.2020. godine

REZULTATI ISPITA - Obligaciono pravo dr Marko Djurdjevic od 27.07.2020. godine

REZULTATI ISPITA - Obligaciono pravo dr Marija Karanikic Miric od 27.07.2020. godine

REZULTATI ISPITA- Poresko pravo i Javne finansije i finansijsko pravo- prof. dr Svetislav Kostić od 27.07.2020. godine

REZULTATI ISPITA - Medjunarodno radno pravo dr Ljubinka Kovacevic od 28.07.2020. godine

REZULTATI ISPITA - Radno pravo dr Ljubinka Kovacevic od 28.07.2020