Informacija o otvorenim pozivima za mobilnost studenata

Trenutno su otvoreni pozivi za mobilnost studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu u okviru Erazmus+ programa na Univerzitetu u Lisabonu, Univerzitetu u Valensiji, Sarland Univerzitetu i Univerzitetu u LJubljani.

 

Rok za prijavljivanje je 16. oktobar 2020. godine.

Više informacija dostupno je na linku

https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/open-calls