Konkurs - Pravna klinika za pitanja diskriminacije

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu raspisuje konkurs za novu generaciju polaznika Pravne klinike za pitanja diskriminacije. Na konkurs se mogu prijaviti studenti četvrte godine osnovnih studija, apsolventi, kao i studenti master i doktorskih studija.

 

Nastava će se održati tokom zimskog semestra školske 2020/2021. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu. Zavisno od epidemiološke situacije, časovi će biti održani ili uživo, u formi interaktivnih predavanja sa primerima iz prakse, koja će držati profesori Pravnog fakulteta i kolege koje se bave različitim aspektima diskriminacije u svojoj svakodnevnoj praksi, ili u formi učenja na daljinu - HELP kursa Saveta Evrope o zabrani diskriminacije. Studenti će na Pravnoj klinici analizirati studije slučaja, imati radionicu na temu suzbijanja predrasuda i stereotipa, a najuspešniji studenti će imati prilike da obave praksu kod Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

 

Svim studentima, koji uspešno završe program, biće dodeljen sertifikat.

 

Rok za prijavu je ponedeljak, 28. septembar 2020. godine, a rezultati konkursa biće objavljeni najkasnije 30. septembra do 16 sati.

Prijave, sa naznakom Pravna klinika za pitanja diskriminacije šalju se prof. dr Ivani Krstić na elektronsku adresu: ikrstic@ius.bg.ac.rs. U prijavi obavezno navesti biografiju, broj indeksa, kontakt telefon i elektronsku adresu.