Odlaganje ispita - dr Aleksandar Jakšić

Ispiti iz predmeta MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO kod profesora dr Aleksandra Jakšića zakazani za 16.09.2020. godine u 12.00 časova održaće se 17.09.2020. godine u 12.00 časova (slušaonica  I).

Ispiti iz predmeta GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO zakazani za 16.09.2020. godine u 14.30 časova održaće se 17.09.2020. godine u 14.30 časova (slušaonica  I).

Ispiti se odlažu  zbog sprečenosti profesora.