Informacija o prezentaciji stipendija DAAD-a

Prezentacije stipendija Nemačke službe za akademsku razmenu (DAAD) za akademsku 2021/2022. godinu održaće se preko Zoom platforme  u periodu od 23. septembra 2020. godine do 7. oktobra 2020. godine.

Zainteresovani studenti i istraživači treba da se obrate DAAD Informativnom centru Beograd putem mejla info@daad.rs radi dobijanja pristupnih podataka. 

Detaljnije informacije dostupne su na linku: https://www.daad.rs/sr/2020/09/14/serija-onjaln-prezentacija/  kao i na FB stranici: https://www.facebook.com/DAAD.Srbija/photos/a.390475474043/10158730613079044