Obaveštenje o načinu polaganja ispita iz predmeta SRPSKA PRAVNA ISTORIJA kod dr Nine Kršljanin dana 23.09.2020. godine

 

Obaveštavaju se studenti da će ispit iz predmeta SRPSKA PRAVNA ISTORIJA kod dr Nine Kršljanin

23. septembra 2020. godine u 10.00 časova polagati  prema sledećem rasporedu.

Studenti koji se nalaze na zapisniku od 1-40 mesta ispit polažu u 10.00 časova u kab. 254.

Studenti koji se nalaze na zapisniku od 41-80 mesta ispit polažu u 17.00 časova u kab.254


Zapisnik o polaganju ispita iz predmeta SRPSKA PRAVNA ISTORIJA - dr Nina Krsljanin 23.09.2020. godine u 10.00 casova