OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU NASTAVE U JESENJEM SEMESTRU ŠKOLSKE 2020/2021 GODINE, U POSEBNIM USLOVIMA USLED OPASNOSTI OD ŠIRENJA ZARAZNE BOLESTI COVID-19

ZBOG OPASNOSTI OD ŠIRENJA ZARAZNE BOLESTI COVID-19, U JESENJEM SEMESTRU 2020/2021 GODINE, PREDAVANJA ĆE SE IZVODITI ONLINE PUTEM FAKULTETSKE INTERNET PLATFORME U VREME KOJE ĆE BITI OBJAVLJENO U RASPOREDU PREDAVANJA.

DETALJNA OBAVEŠTENJA O NAČINU PRISTUPA I ODRŽAVANJU PREDAVANJA BIĆE DOSTUPNA NA STRANICI STUDENTSKI INFO (info.ius.bg.ac.rs) I MOODLE PLATFORMI (lms.ius.bg.ac.rs).

VEŽBE I STUDIJSKE GRUPE ODRŽAVAĆE SE U ZGRADI FAKULTETA PREMA RASPOREDU KOJI ĆE BITI NAKNADNO OBJAVLJEN.

NASTAVA ZA STUDENTE SVIH GODINA POČINJE U PONEDELJAK 5. OKTOBRA 2020. GODINE, PREMA RASPOREDU KOJI ĆE BITI OBJAVLJEN NA SAJTU FAKULTETA I OGLASNOJ TABLI.

VEŽBE ZA STUDENTE I GODINE POČINJU 12. OKTOBRA 2020. GODINE.

VEŽBE ZA STUDENTE  II, III i IV GODINE POČINJU 19. OKTOBRA 2020. GODINE.

PREDAVANJA IZ PREDMETA NASTAVNIH GRUPA POČINJU 12. OKTOBRA 2020. GODINE.

KONSULTACIJE ĆE SE ODRŽAVATI U ZGRADI FAKULTETA PREMA UTVRĐENOM RASPOREDU.

BEOGRAD,  24. septembar 2020. godine                                                                                IZ SEKRETARIJATA FAKULTETA