Raspored nastave - jesenji semestar školske 2020/2021. godine

RASPORED PREDAVANJA PRVE GODINE U JESENJEM SEMESTRU ŠKOLSKE 2020/2021. GODINE

( I grupa studenata sa neparnim brojem indeksa )

Link za preuzimanje webex aplikacije preuzeti webex meetings

Dani

8-8:45

8:55-9:40

9:50-10:35

10:45-11:30

11:40-12:25

12:35-13:20

Ponedeljak


Rimsko privatno pravo

dr M. Polojac

https://ppma.webex.com/meet/polojac

dr V. Vuletić

https://ppma.webex.com/meet/pfc

dr A. Katančević

https://ppma.webex.com/meet/katancevic 

dr V.Cvetković Đorđević

https://ppma.webex.com/meet/valentina_cvetkovic


Utorak


Uporedna pravna tradicija

plan predavanja

dr V. Stanimirović

Pristup kroz browser

https://ppma.webex.com/ppma/j.php?MTID=m905a441d9692a694bb8b06b528de4337

Pristup kroz aplikaciju webex

Meeting number: 163 729 7864

Password: Y6fmam8iRB3

dr S. Gligić

https://ppma.webex.com/meet/gligic

dr M. Stanković

Pristup kroz browser

https://ppma.webex.com/ppma/j.php?MTID=m905a441d9692a694bb8b06b528de4337

Pristup kroz aplikaciju webex

Meeting number: 163 729 7864

Password: Y6fmam8iRB3

https://lms.ius.bg.ac.rs/

Uvod u pravo

dr M. Jovanović

 

dr G. Dajović

https://lms.ius.bg.ac.rs/course/view.php?id=55

dr B. Spaić

 

Sreda


Rimsko privatno pravo

dr M. Polojac

https://ppma.webex.com/meet/polojac

dr V. Vuletić

https://ppma.webex.com/meet/pfc

dr A. Katančević

https://ppma.webex.com/meet/katancevic 

dr V.Cvetković Đorđević

https://ppma.webex.com/meet/valentina_cvetkovic

Uvod u pravo

dr M. Jovanović

dr G. Dajović

https://lms.ius.bg.ac.rs/course/view.php?id=55

dr B. Spaić


Četvrtak


Uvod u pravo

dr M. Jovanović

dr G. Dajović

https://lms.ius.bg.ac.rs/course/view.php?id=55

dr B. Spaić


P etak


Uporedna pravna tradicija

plan predavanja

dr V. Stanimirović

Pristup kroz browser

https://ppma.webex.com/ppma/j.php?MTID=m905a441d9692a694bb8b06b528de4337

Pristup kroz aplikaciju webex

Meeting number: 163 729 7864

Password: Y6fmam8iRB3

dr S. Gligić

https://ppma.webex.com/meet/gligic

dr M. Stanković

Pristup kroz browser

https://ppma.webex.com/ppma/j.php?MTID=m905a441d9692a694bb8b06b528de4337

Pristup kroz aplikaciju webex

Meeting number: 163 729 7864

Password: Y6fmam8iRB3

https://lms.ius.bg.ac.rs/


RASPORED PREDAVANJA PRVE GODINE U JESENJEM SEMESTRU ŠKOLSKE 2020/2021. GODINE

( II grupa studenata sa parnim brojem indeksa )

Dani

13:30-14:15

14:25-15:10

15:20-16:05

16:15-17:00

17:10-17:55

18:05-18:50

19:00-19:45

19:55-20:40

PonedeljakRimsko privatno pravo

dr M. Polojac

https://ppma.webex.com/meet/polojac

dr V. Vuletić

https://ppma.webex.com/meet/pfc

dr A. Katančević

https://ppma.webex.com/meet/katancevic 

dr V.Cvetković Đorđević

https://ppma.webex.com/meet/valentina_cvetkovic


Utorak


Uvod u pravo

dr J. Hasanbegović

Prvo predavanje https://www.youtube.com/watch?v=PXbIzwps46k

Drugo predavanje https://www.youtube.com/watch?v=mRCAgIStsTo&feature=youtu.be

 

Šesto predavanje

https://www.youtube.com/watch?v=BASxX1exXjc&feature=youtu.be

Osmo predavanje

https://www.youtube.com/watch?v=1UWbgH6CJ4o

dr M. Zdravković

Uporedna pravna tradicija

plan predavanja

dr V. Stanimirović

https://ppma.webex.com/ppma/j.php?MTID=m905a441d9692a694bb8b06b528de4337

Meeting number: 163 729 7864

Password: Y6fmam8iRB3

dr S. Gligić

https://ppma.webex.com/meet/gligic

dr M. Stanković

https://ppma.webex.com/ppma/j.php?MTID=m905a441d9692a694bb8b06b528de4337

Meeting number: 163 729 7864

Password: Y6fmam8iRB3

https://lms.ius.bg.ac.rs/


Sreda


Uvod u pravo

dr J. Hasanbegović

Treće predavanje https://www.youtube.com/watch?v=trgiSBlysZA

Sedmo predavanje

https://www.youtube.com/watch?v=vvnAVVGn6Ag 

dr M. Zdravković

Rimsko privatno pravo

dr M. Polojac

https://ppma.webex.com/meet/polojac

dr V. Vuletić

https://ppma.webex.com/meet/pfc

dr A. Katančević

https://ppma.webex.com/meet/katancevic 

dr V.Cvetković Đorđević

https://ppma.webex.com/meet/valentina_cvetkovic


Četvrtak


Uvod u pravo

dr J. Hasanbegović

Četvrto predavanje

https://www.youtube.com/watch?v=zpBdegbrTL4

Peto predavanje

https://www.youtube.com/watch?v=2ekreoB-dC0  

dr M. ZdravkovićPetak


Uporedna pravna tradicija

plan predavanja

dr V. Stanimirović

https://ppma.webex.com/ppma/j.php?MTID=m905a441d9692a694bb8b06b528de4337

Meeting number: 163 729 7864

Password: Y6fmam8iRB3

dr S. Gligić

https://ppma.webex.com/meet/gligic

dr M. Stanković

https://ppma.webex.com/ppma/j.php?MTID=m905a441d9692a694bb8b06b528de4337

Meeting number: 163 729 7864

Password: Y6fmam8iRB3

https://lms.ius.bg.ac.rs/RASPORED PREDAVANJA DRUGE GODINE U JESENJEM SEMESTRU ŠKOLSKE 2020 / 2021. GODINE

Dani

8-8:45

8:55-9:40

9:50-10:35

10:45-11:30

11:40-12:25

12:35-13:20

13:30-14:15

14:25-15:10

PonedeljakGrađansko pravo – opšti deo i Stvarno pravo

dr M. Živković

https://ppma.webex.com/meet/mdz

dr N. Tešić

https://ppma.webex.com/meet/nenad.tesic

dr K. Dolović Bojić

https://ppma.webex.com/meet/k.dolovic


UtorakGrađansko pravo – opšti deo i Stvarno pravo

dr M. Živković

https://ppma.webex.com/meet/mdz

dr N. Tešić

https://ppma.webex.com/meet/nenad.tesic

dr K. Dolović Bojić

https://ppma.webex.com/meet/k.dolovic


Sreda


Osnovi ekonomije

raspored predavanja

dr B. Begović

dr A. Jovanović

https://ppma.webex.com/meet/sanja

dr B. Radulović

https://ppma.webex.com/meet/bradulovicČetvrtakGrađansko pravo – opšti deo i Stvarno pravo

dr M. Živković

https://ppma.webex.com/meet/mdz

dr N. Tešić

https://ppma.webex.com/meet/nenad.tesic

dr K. Dolović Bojić

https://ppma.webex.com/meet/k.dolovic

dr S. Dabić Nikićević


Petak


Osnovi ekonomije

raspored predavanja

dr B.Begović

dr A. Jovanović

https://ppma.webex.com/meet/sanja

dr B. Radulović

https://ppma.webex.com/meet/bradulovic

Porodično pravo

dr M. Draškić

https://lms.ius.bg.ac.rs/

dr S. Panov

https://ppma.webex.com/meet/panov

dr U. Novaković

https://ppma.webex.com/meet/uros.novakovic


RASPORED PREDAVANJA TREĆE GODINE U JESENJEM SEMESTRU ŠKOLSKE 2020/ 2021. GODINE

Dani

8-8:45

8:55-9:40

9:50-10:35

10:45-11:30

11:40-12:25

12:35-13:20

13:30-14:15

14:25-15:10

Ponedeljak


Krivično procesno pravo

dr M. Škulić

https://lms.ius.bg.ac.rs/

dr G. Ilić

https://lms.ius.bg.ac.rs/course/view.php?id=223

dr V. Bajović

Međunarodno krivično pravo

dr M. Škulić

https://lms.ius.bg.ac.rs/

dr V. Bajović


Utorak


Obligaciono pravo

dr M. Đurđević

https://lms.ius.bg.ac.rs/

dr M.Karanikić Mirić

https://ppma.webex.com/meet/marijaSreda


Obligaciono pravo

dr M. Đurđević

https://lms.ius.bg.ac.rs/

dr M. Karanikić Mirić

https://ppma.webex.com/meet/marija

Krivično procesno pravo

dr M. Škulić

https://lms.ius.bg.ac.rs/

dr G. Ilić

https://lms.ius.bg.ac.rs/course/view.php?id=223

dr V. Bajović

Kriminalistika

dr M. Škulić

Politički sistem

dr V. Petrov

dr M. Stanković

https://ppma.webex.com/meet/stankovicm

Četvrtak


Obligaciono pravo

dr M. Đurđević

https://lms.ius.bg.ac.rs/

dr M. Karanikić Mirić

https://ppma.webex.com/meet/marija

Pravo konkurencije

Plan nastave

dr B. Begović

https://ppma.webex.com/meet/begovic

dr V. Pavić

https://ppma.webex.com/meet/pavic

dr D. Popović

https://ppma.webex.com/meet/dusan.popovic


Petak


Pravo intelektualne svojine

Plan nastave

dr S. Marković

https://lms.ius.bg.ac.rs/

dr D. Popović

https://ppma.webex.com/meet/dusan.popovic

dr S. Radovanović

https://ppma.webex.com/meet/novak.vujicic
RASPORED PREDAVANJA ČETVRTE GODINE U JESENJEM SEMESTRU ŠKOLSKE 2020/ 2021. GODINE

Dani

8-8:45

8:55-9:40

9:50-10:35

10:45-11:30

11:40-12:25

12:35-13:20

13:30-14:15

14:25-15:10

Ponedeljak


Radno pravo

dr LJ. Kovačević

https://ppma.webex.com/meet/ljubinka

dr F. Bojić

https://ppma.webex.com/meet/filip.bojic

Trgovinsko pravo

dr N. Jovanović

https://ppma.webex.com/meet/nebojsaj

dr V. Radović

   

dr M. Radović

od 10.45

https://ppma.webex.com/ppma/onstage/g.php?MTID=e7f62c6ed30be2cb5eb81153bbc13282d

dr S. Janković

https://ppma.webex.com/meet/jankovic


Utorak
Trgovinsko pravo

dr N. Jovanović

https://ppma.webex.com/meet/nebojsaj

dr V. Radović

 

dr M. Radović

od 10.45

https://ppma.webex.com/ppma/onstage/g.php?MTID=e7b5d3f6e2c1b226460d03a3c50562acb 

dr S. Janković

https://ppma.webex.com/meet/jankovic


Nomotehnika i pisanje pravnih akata

dr G. Dajović

SredaPoresko pravo

Plan predavanja

dr G. Ilić – Popov

https://ppma.webex.com/meet/gordana

dr S. Kostić

https://ppma.webex.com/meet/skostic

Pravo osiguranja

plan predavanja

dr N. Petrović-Tomić

http://ppma.webex.com/meet/nataly

Nomotehnika i pisanje pravnih akata

dr G. Dajović

Uvod u filozofiju prava

dr J. Hasanbegović

https://www.youtube.com/watch?v=Mb25CEEHE6k  

dr B. Spaić

dr M. Zdravković

ČetvrtakRadno pravo

dr LJ. Kovačević

https://ppma.webex.com/meet/ljubinka

dr F. Bojić

https://ppma.webex.com/meet/filip.bojic

Međunarodno radno pravo

dr LJ. Kovačević

https://ppma.webex.com/meet/ljubinka

dr F. Bojić

https://ppma.webex.com/meet/filip.bojic

Nomotehnika i pisanje pravnih akata

dr G. Dajović

PetakPoresko pravo

Plan predavanja

dr G. Ilić – Popov

https://ppma.webex.com/meet/gordana

dr S. Kostić

https://ppma.webex.com/meet/skostic

Kaznena odgovornost pravnih lica i prekršajno pravo

dr G. Ilić

https://lms.ius.bg.ac.rs/

dr I. Vuković

Informacije o predavanju

https://lms.ius.bg.ac.rs/
RASPORED PREDAVANJA ČETVRTE GODINE U JESENJEM SEMESTRU ŠKOLSKE 2020/2021. GODINE

Dani

13:30-14:15

14:25-15:10

15:20-16:05

1 6:15-17:00

17:10-17:55

18:05-18:50

19:00-19:45

19:55-20:40

Ponedeljak


Pravna klinika A

Đorđe Marković


Pravna klinika E

Đorđe Marković

Utorak


Pravna klinika A

Đorđe MarkovićSreda

Četvrtak

P etak