U P I S - JESENJI SEMESTAR ŠKOLSKE 2020/21.GODINE -dokumenta se primaju do 28.10.2020. godine

prvi put upisan bod - 1.650,00 dinara

ponovljeni bod - 1.237,50 dinara

školarina se plaća 1) odjednom ili 2) u četiri jednake mesečne rate (bez podnošenja molbe)

maksimalan broj bodova koji može da se upiše - 72 ESPB

student koji upisuje najmanje dva obavezna predmeta sa četvrte godine studija može upisati maksimalno 90 ESPB

- ZBOG REALIZACIJE UPISA OD 8.10 - 19.10.2020.GODINE RADIĆE 2 ŠALTERA OD 10.00 - 13.00 ČASOVA

- UGOVORI SE PREUZIMAJU ISPRED PROSTORIJA GDE SE VRŠI UPIS

- STUDENT JE U OBAVEZI DA ISPUNI 2 PRIMERKA UGOVORA


PRAVILNIK O UPISU STUDENATA NA STUDIJSKE PROGRAME PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

ODLUKA O VISINI SKOLARINE skolska 2020 2021

UPIS STUDENATA KOJI STUDIRAJU PO NPP STATUTA 93

UPIS STUDENATA KOJI SU PRVU GODINU STUDIJA UPISALI SKOLSKE 2012

OBAVESTENJE ZA STUDENTE KOJI SU IZGUBILI STATUS - a u dosadasnjem toku studija imaju ostvareno minimum 60 ESPB

UPIS STUDENATA KOJI SE SAMOFINANSIRAJU

UPIS STUDENATA KOJI STUDIRAJU PO AFIRMATIVNIM MERAMA

UPIS STUDENATA NA BUDZET

KONACNA RANG LISTA - BUDZET - II godina

KONACNA RANG LISTA - BUDZET - III godina

KONACNA RANG LISTA - BUDZET - IV godina

PODELA INDEKSA 4