GRAĐANSKO PRAVO – OPŠTI DEO I STVARNO PRAVO STUDIJSKA GRUPA – DR NENAD TEŠIĆ

UTORAK, 19,00 ČASOVA, SLUŠAONICA I  ZA ŠKOL. 2020-21. GOD.

 

ERIĆ PETAR                                              19 -    75                                 10,00

ĐURIĆ DUŠAN                                        19 -  172                                 10,00

ŽIVADINOVIĆ LARA                          19 -      4                                 10,00

TOŠIĆ ALEKSA                                      19 -    84                                 10,00

RISTANOVIĆ IVA                                 19 -  239                                   9,71

PERIŠIĆ ANASTASIJA                      19 -    53                                   9,43

OBRADOVIĆ DANICA                            19 -  306                                   9,29

NEDIĆ SINIŠA                                     19 -  133                                   9,29

BOROVIĆ MILICA                                 19 -    60                                   9,29

TOPOLJSKI BRANISLAV                       19 -  236                                   9,29

BOŽOVIĆ MILICA                               19 -  273                                   9,29

ĐUKANOVIĆ MILICA                          19 -  100                                   9,29

ŠUĆUROVIĆ LEA                                   19 -  409                                   9,14

GAJEVIĆ ANETA                                      19 -  272                                   9,14

RADOJČIĆ MILICA                               19 -    22                                   9,14

RAMADAN DALIP                                   19 -  455                                   9,00

BIKICKI FILIP                                   19 -  793                                   9,00

MILOSAVLJEVIĆ NEDA                        19 -    18                                   9,00

VUKOVIĆ KRISTINA                            19 -  510                                   9,00

GAJIĆ EMILIJA                                      19 -    26                                   9,00

ĐUROVIĆ KATARINA                            19 -    70                                   9,00

ŠOJIĆ ANA                                               19 -  495                                   9,00

                                                                                                                     

STUDIJSKE GRUPE POČINJU SA RADOM OD  19. 10.  2020. GODINE.

Beograd,  17. 10. 2020. god.