Program “Upravljanje talentima u NBS” – praksa u Narodnoj banci Srbije

Drage koleginice i kolege,

 

 

Memorandumom o poslovnoj saradnji fakulteta Univerziteta u Beogradu sa Narodnom bankom Srbije (NBS) predviđena je stručna praksa i za studente našeg fakulteta. Od 2018. godine, NBS organizuje stručnu praksu za naše studente. U okviru talent programa “Upravljanje talentima u NBS” angažuju se najbolji studenti 4 godine i apsolventi u redovnom apsolventskom roku, za period od minimum 20 sati nedeljno, puno radno vreme, uz određenu novčanu nadoknadu.

 

Svaki učesnik programa imaće svog mentora, pravnika iz odgovarajuće organizacione jedinice NBS u koju bude raspoređen, a koji će nastojati da studenta upozna i uključi u rad organizacione jedinice.

 

NBS će nastojati da omogući studentima da usklade obaveze koje imaju na Fakultetu sa obavezama na poslu, a najboljim kandidatima bi po završetku programa bilo omogućeno da nastave svoje angažovanje u NBS. Načelno, plan je da se program prakse realizuje počev od decembra ove godine, ali se eventualno može dogovoriti i pomeranje termina.

 

Poziv za prijavu otvoren je za sve studente IV godine, apsolvente u redovnom apsolventskom roku, i nezaposlene studente master studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji imaju najmanju prosečnu ocenu 8.0 i operativno znanje engleskog jezika.

 

Zainteresovani studenti podnose svoju biografiju prof. dr Tatjani Jovanić na email: tanja@ius.bg.ac.rs do 9 novembra 2020, sa naznakom u naslovu (subject) e-maila: “Prijava za praksu u NBS”. U biografiji je neophodno navesti e-mail i kontakt telefon.

 

Pravni fakultet učestvuje u realizaciji ovog programa od 2018. godine. Iskustva nasih kolega kao i studenata drugih fakulteta na praksi koja omogućava lepe uslove za profesionalno usavršavanje i zaposlenje su izrazito pozitivna.