Odlaganje vežbi iz predmeta Obligaciono pravo - demonstrator Aleksandra Stefanović

Vežbe iz predmeta OBLIGACIONO PRAVO kod demonstratora  Aleksandre Stefanović  27.10.2020. godine od 13.30 i 15.20 časova (sem. 425)

i vežbe od 17.00  časova (sluš. III) neće se održati zbog bolesti rukovodioca vežbi.

Časovi će biti nadoknađeni u dogovoru sa studentima.