Odlaganje vežbi - demonstrator Aleksandra Stefanović

Vežbe iz predmeta OBLIGACIONO PRAVO kod demonstratora  Aleksandre Stefanović  28.10.2020. godine od 13.30 časova (sluš. III) i 30.10.2020. godine od 15.20 časova (amf. V)  neće se održati zbog bolesti rukovodioca vežbi.

Časovi će biti nadoknađeni u dogovoru sa studentima.