Odlaganje vežbi - dr Vladimir Vuletić

Vežbe iz predmeta RIMSKO PRIVATNO PRAVO  kod profesora  dr Vladimira Vuletića  od 26.10.2020. godine koje su  odložene za 30.10.2020. godine od 13.30 časova održaće se u subotu 31.10.2020. godine u 11.00 časova u amfiteatru V.

Časovi se odlažu zbog sprečenosti profesora.