Obaveštenje u vezi sa predavanjima iz Prava konkurencije 5.11.2020.

Umesto prof. dr Borisa Begovića, kako je najavljeno u rasporedu, predavanja iz Prava konkurencije 5. novembra 2020. godine održaće prof. dr Dušan Popović. Predavanja se održavaju preko Webex-a, a uputstvo je objavljeno na LMS platformi: lms.ius.bg.ac.rs