Odlaganje vežbi iz predmeta Uporedna pravna tradicija kod docenta dr Miloša Stankovića

Vežbe iz predmeta UPOREDNA PRAVNA TRADICIJA  kod docenta  dr Miloša Stankovića  14.11.2020. godine od 15:20 časova

neće se održati.

Časovi će biti nadoknađeni u dogovoru sa studentima