PORODIČNO PRAVO– STUDIJSKA GRUPA – DR UROŠ NOVAKOVIĆ

PORODIČNO PRAVO– STUDIJSKA GRUPA – DR  UROŠ NOVAKOVIĆ,

UTORAK, 15,20 ČASOVA, SLUŠAONICA 333

RISTOVIĆ ANĐELA                               19 -   382                                10,00

RAIČEVIĆ IVAN                                    19 -     14                                10,10

ILIĆ ADRIJANA                                     19 -   287                                  9,71

STEFANOVIĆ NATAŠA                        19 -     16                                  9,71

ČUPIĆ MAŠA                                          19 -     54                                  9,71

VUKANAC TEODORA                               19 -   110                                  9,57

KIJANOVIĆ GORDANA                          19-  1208                                  9,57

NEDELJKOVIĆ NEVENA                         19 -     24                                  9,57

DEVIĆ JELENA                                         19 -   137                                  9,57

JOVANOVIĆ JOVANA                             19 -       2                                  9,57

LEKOVIĆ MARIJA                                  19 -   241                                  9,57

ŠEGA JELENA                                           19 -     28                                  9,57

KALANJ MARKO                                         19 -   204                                  9,57

ZORAJA LUKA                                            19 -     72                                  9,29

MANDIĆ VALERIJA                               19 -   277                                  9,14

ILIĆ STEFAN                                          19 -   380                                  9,14

BABIĆ MILOŠ                                        19 -   161                                  9,14

STOJKOVIĆ ANDRIJANA                      19 -     32                                  9,00

GAJIĆ EMILIJA                                      19 -     26                                  9,00

MIHAJLOVIĆ ĐORĐE                            19 -   369                                  9,00

ŠUŠNJIĆ JOVAN                                    19 -   507                                  9,00

 

                                                           IZ SEKRETARIJATA FAKULTETA