Odlaganje vežbi iz predmeta Porodično parvo - demonstrator Ivana Barać

Vežbe iz predmeta PORODIČNO PRAVO  kod demonstratora  Ivane Barać,  21.11.2020. godine od 19.00 časova neće se održati zbog sprečenosti rukovodioca vežbi.

Časovi će biti nadokađeni u dogovoru sa studentima.