OBAVEŠTENJE O KOLOKVIJUMU iz Obligacionog prava

OBAVEŠTENJE O KOLOKVIJUMU
Kolokvijum se održava u subotu, 28.11. u 10 časova.
Linku za kolokvijum možete pristupiti na 2 načina:
1. preko moodle kurseva rukovodilaca vežbi iz obligacionog prava u sekciji obaveštenja;
2. u chat-u cisco webex sastanka koji počinje u 9:55 (preporučena opcija).
Informacije o sastanku:
https://ppma.webex.com/ppma/j.php?MTID=m8b0cd7cbf0a88531e58584a07152ca8a
Saturday, Nov 28, 2020 9:55 am | 1 hour | (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
Meeting number: 175 692 7095
Password: klk1
Informacije o sastanku prekopirajte i sačuvajte, kako u subotu ne bi došlo do preopterećenja moodle platforme.