REZULTATI ISPITA - JANUARSKI ISPITNI ROK 2021. GODINE


REZULTATI ISPITA - Obligaciono pravo dr Marija Karanikic Miric od 11.1.2021

REZULTATI ISPITA - Obligaciono pravo dr Marko Djurdjevic od 11.1.2021.

REZULTATI ISPITA - Medjunarodno privatno pravo dr Vladimir Pavic od 11.01.2021. godine

REZULTATI ISPITA - Obligaciono pravo dr Marija Karanikic Miric od 12.1.2021. godine

REZULTATI ISPITA - Obligaciono pravo dr Marko Djurdjevic od 12.1.2021. godine

REZULTATI ISPITA - Radno pravo dr Ljubinka Kovacevic od 12.01.2021. godine

REZULTATI ISPITA - Medjunarodno radno pravo dr Ljubinka Kovacevic od 11.01.2021, godine

REZULTATI ISPITA - Medjunarodno radno pravo dr Ljubinka Kovacevic od 12.01.2021. godine

REZULTATI ISPITA - Radno pravo dr Ljubinka Kovacevic od 11.01.2021. godine

REZULTATI ISPITA - Rimsko privatno pravo dr Andreja Katancevic od 12.01.2021. godine

REZULTATI ISPITA - Nasledno pravo dr Dejan Djurdjevic od 15.1.2021. godine

REZULTATI ISPITA - Medjunarodno privatno pravo dr Vladimir Pavic od 15.01.2021. godine

REZULTAATI ISPITA - Nasledno pravo dr Dejan Djurdjevic od 21.01.2021. godine

REZULTATI ISPITA - Nasledno pravo dr Dejan Djurdjevic od 22.1.2021.

REZULTATI ISPITA - Ustavno pravo dr Vladan Petrov

REZULTATI ISPITA - Nasledndo pravo dr Dejan Djurdjevic od 22.01.2021. godine

REZULTATI ISPITA - Medjuanrodno privatno pravo dr Vladimir Pavic od 22.01.2021. godine

REZULTATI ISPITA - Medjunarodno privatno pravo i predmeta Gradjansko procesno pravo dr Aleksandar Jaksuc od 22.01.2021. godine

RAZULTATI ISPITA - Rimsko privatno pravo dr Andreja Katancevic od 21.01.2021. godine

REZULTATAI ISPITA - Obligaciono pravo dr Marko Djurdjevic od 25.01.2021. godine

REZULTATAI ISPITA - Obligaciono pravo dr Marija Karanikic Miric od 25.01.2021. godine

REZULTATI ISPITA - Rimsko privatno pravo dr Andreja Katancevic od 23.01.2021. godine

REZULTATI ISPITA - Radno pravo dr Ljubinka Kovacevic od 22.01.2021. godine

REZULTATI ISPITA - medjunarodno radno pravo dr Ljubinka Kovacevic od 22.01.2021. godine

REZULTATI ISPITA - Radno pravo dr Ljubinka Kovacevic od 23.01.2021. godine

REZULTATI IS[ITA - Medjunarodno radno pravo dr Ljubinka Kovacevic od 23.01.2021. godine

REZULTATI ISPITA - Obligaciono pravo dr Marija Karanikic Miric od 26.01.2021. godine

REZULTATI ISPITA - Obligaciono pravo dr Marko Djurdjevic od 26.01.2021. godine

REZULTATI ISPITA - Rimsko privatno pravo dr Andreja Katancevic od 25.01.2021. godine

REZULTATI ISPITA - Obligaciono pravo dr Marija Karanikic Miric od 27.01.2021. godine

REZULTATI ISPITA - Obligaciono pravo dr Marko Djurdjevic od 27.01.2021. godine