Obaveštenje za predmet Sudska psihologija

Nastava iz predmeta Sudska psihologija odvijaće se online, a sve dodatne informacije dostupne su na Moodle kursu „Sudska psihologija 2021“.