Odlaganje konsultacija - dr Katarina Dolović Bojić

Docent dr Katarina Dolović Bojić, 24.02.2021.godine u 15:30 - 17:00 , neće držati konsultacije sa studentima zbog sprečenosti, naknadno će biti sapošten termin za zamenu .