Odlaganje konsultacija - dr Katarina Dolović Bojić

Docent dr Katarina Dolović Bojić, 26.02.2021.godine u 11:00 - 12:30, neće držati konsultacije sa studentima zbog sprečenosti, naknadno će biti saopšten termin za nadoknadu .