K O N K U R S za obavljanje prakse u organizaciji Fakulteta

Praksa se obavlja pravosudnim institucijama - u različitim odeljenjima sudova u Beogradu i javnim tužilaštvima, kao i u organima državne uprave počev od 19. aprila 2021. godine.
Prijava na konkurs sadrži:
- ime i prezime studenta,
- e-mail adresa i broj mobilnog telefona,
- broj indeksa i
- ukupan broj ESPB bodova i prosečna ocena prilikom prvog upisa IV godine studija.
U prijavi je neophodno navesti i redosled spiska želja za obavljanje prakse u nekoj od sledećih institucija (od 1- 8 (1 = najviše želim da ovde obavljam praksu)):
· Više javno tužilaštvo u Beogradu
· Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu
· Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu
· Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu
· Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
· Prvi osnovni sud u Beogradu
· Drugi osnovni sud u Beogradu
· Treći osnovni sud u Beogradu
Prijava koja ne sadrži sve navedene elemente neće biti rangirana.
Prijava se šalje na adresu praksa@ius.bg.ac.rs najkasnije do 12. aprila 2021. godine, nakon čega će biti objavljena Rang lista, kao i raspodela studenata po gore navedenim ustanovama shodno iskazanom interesovanju (na listi želja) i redosledu na rang listi.
Broj dostupnih mesta je 85.
Ukoliko student/kinja ne potvrdi zainteresovanost za obavljanje prakse u navedenoj instituciji putem mejla na praksa@ius.bg.ac.rs u roku od 24h nakon objavljivanja rang liste, naredni student/kinja sa rang liste će dobiti mogućnost da u toj instituciji obavlja praksu.


2021 пракса доступна

Praksa - Konkurs 2021