REZULTATI ISPITA - JUNSKI 2 ISPITNI ROK 2021. GODINE


REZULTATI ISPITA - Nasledno pravo dr Dejan Đurđević od 22.06.2021. god

REZULTATI ISPITA - Nasledno pravo dr Miloš Vukotić od 22.06.2021. god

Rimsko pravo- prof. Valentina Cvetkovic 22.6.2021.

REZULTATI ISPITA - Nasledno pravo dr Miloš Vukotić od 24.06.2021. god

REZULTATI ISPITA - Nasledno pravo dr Dejan Đurđević od 24.06.2021. god

REZULTATI ISPITA - Međunarodno privatno pravo i Građansko procesno pravo dr A. Jakšić od 24.06.2021.god

REZULTATI ISPITA - Nasledno pravo dr Miloš Vukotić od 25.06.2021. god

REZULTATI ISPITA - Nasledno pravo dr Dejan Đurđević od 25.06.2021. god

REZULTATI ISPITA - Obligaciono pravo dr Miloš Vukotić od 28.06.2021.god

REZULTATI ISPITA - Obligaciono pravo dr Marija Karanikić Mirić od 28.06.2021.god

REZULTATI ISPITA - Obligaciono pravo dr Marko Đurđević od 28.6.2021.god

REZULTATI ISPITA - Međunarodno privatno pravo i Građansko procesno pravo dr A. Jakšić od 28.06.2021.god

REZULTATI ISPITA - Obligaciono pravo dr Marija Karanikić Mirić od 30.06.2021.god

REZULTATI ISPITA - Obligaciono pravo dr Miloš Vukotić od 30.06.2021.god

REZULTATI ISPITA - Obligaciono pravo dr Marko Đurđević od 30.06.2021.god

REZULTATI ISPITA - Obligaciono pravo dr Marija Karanikić Mirić od 01.07.2021.god

REZULTATI ISPITA - Obligaciono pravo dr Marko Đurđević od 01.07.2021.god

REZULTATI ISPITA - Obligaciono pravo dr Miloš Vukotić od 01.07.2021.god

REZULTATI ISPITA - Nasledno pravo dr Dejan Djurdjevic od 2.07.2021. godine

REZULTATI ISPITA - Naslednop ravo dr Milos Vukotic od 2.07.2021. godine

Rezultati ispita - Rimsko pravo- Valentina Cvetkovic 1.7.2021.