UPIS JESENJEG SEMESTRA ŠKOLSKE 2021/2022. GODINE - PRODUŽENA GODINA – BUDŽET -

O B A V E Š T E NJ E

  UPIS JESENJEG SEMESTRA ŠKOLSKE  2021/2022. GODINE 

-      PRODUŽENA GODINA – BUDŽET -

 

            Studenti koji su prvi put upisali prvu godinu studija u školskoj 2017/2018 godini, a u školskoj 2020/2021 godini su upisali poslednju godinu studija u statusu studenta koji se finansira iz budžeta, zadržavaju pravo da se finansiraju iz budžeta i u školskoj 2021/2022 godini.

        Dokumenta za upis predaju se prema objavljenom rasporedu.

 

B E O G R A D

5. oktobar 2021. godine                                                                    IZ SEKRETARIJATA