Rezultat ispita - Obligaciono pravo - doc. dr Miloš Vukotić 11.1.2022.

Studenti koji su položili eliminacioni ispit
iz Obligacionog prava
11. 1. 2022.

Rezultati za studente koji polažu kod doc. dr Miloša Vukotića

Ime i prezime

Broj indeksa

Broj poena

Dijana Rošu

16/799

6

Katarina Koplić

18/621

6

Katarina Pešić

18/738

9

Danijela Stopa

19/511

7

Upis ocena kod doc. dr Miloša Vukotića biće održan 20. 1. 2022. od 9.00 časova u kabinetu 204.

Uvid u eliminacioni test će biti održan 11.1.2022. od 12.00 časova u kabinetu 204.