KONKURS ZA DODELU 100 STIPENDIJA

UNIVERZITET U BEOGRADU - PRAVNI FAKULTET

raspisuje

KONKURS ZA DODELU 100 STIPENDIJA

u školskoj 2022/2023. godini

 

 

Na konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih akademskih studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu (osim studenata prve godine) i studenti master akademskih studija, koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

 

Stipendije se dodeljuju za školsku 2022/23. godinu (bez jula i avgusta meseca) u mesečnom  iznosu od 10.000 dinara i to:

 

-   20 stipendija za studente druge godine,

 -  30 stipendija za studente treće godine,

-  40 stipendija za studente četvrte godine,

-  10 stipendija za studente master studija.

 

 

Kriterijumi za dobijanje stipendija:

 

1) redovno upisivanje naredne godine za studente osnovnih akademskih studija;

2) slabiji materijalni status studenta (prosečno primanje po članu domaćinstva);

3) drugi postignuti rezultati – naučni ili stručni radovi, učešće na domaćim i međunarodnim  takmičenjima studenata prava.

 

Potrebna dokumentacija:

 

1.  popunjena prijava na Konkurs (formular se nalazi na sajtu i na šalteru Fakulteta);

2.  kratka biografija;  

3.   fotokopija lične karte;

4.   uverenje o državljanstvu Republike Srbije;

5.   originalna potvrda Fakulteta o položenim ispitima sa prosečnom ocenom;

6.   osvojene nagrade, diplome, priznanja i sl. (kopije);

7.   spisak objavljenih radova (ukoliko ih ima);

8.   izjava o broju članova  uže porodice i njihovom zanimanju (overena kod javnog beležnika i potpisana od strane dva svedoka);

9.    potvrda iz Katastra o posedovanju nekretnina kandidata i članova njegove uže porodice (roditelja,  braće i sestara); Potvrda se pribavlja u Republičkom geodetskom zavodu, ul. Bulevar vojvode     Mišića br. 39, Beograd;

10.  potvrda o visini poslednje isplaćene zarade roditelja i članova uže porodice overene od strane preduzeća ili ustanove u kojoj je roditelj zaposlen (za nezaposlene potvrda Nacionalne službe za zapošljavanje);

11.  izjava o  ostalim primanjima kandidata i članova uže porodice potpisana od strane kandidata, uz preuzimanje pune moralne i  materijalne odgovornosti (obavezna i ako nema dodatnih primanja);

12.  adekvatna medicinska i druga dokumentacija ako se socijalno-ekonomska situacija studenta značajno promenila kao posledica bolesti „Covid-19“ (bolest, smrt ili nezaposlenost studenta ili člana njegove uže porodice).

U slučaju ispunjavanja svih kriterijuma za dodelu stipendija, prednost za dobijanje stipendija imaju studenti sa višom prosečnom ocenom.

Studenti koji u istoj školskoj godini koriste drugu stipendiju ili su već jednom tokom studija dobili ovu stipendiju, nemaju pravo na stipendiju.

Prijave za stipendiju se podnose na šalteru 2 Odseka za osnovne akademske studije Fakulteta do 5. decembra 2022. godine.

Bliže informacije možete dobiti na telefon 011/ 3027- 669.

 

 

 

 


Formular za prijavu na stipendije konkurs-2022