PRIJAVA ISPITA ZA FEBRUARSKI ISPITNI ROK 2023. GODINE

Februarski ispitni rok traje od 3. do 18. februara 2023. godine.           

PRIJAVA ISPITA ZA FEBRUARSKI ISPITNI ROK TRAJE OD 23. DO 27. JANUARA 2023. GODINE.

U FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU MOGU SE POLAGATI ISPITI:

1.      iz predmeta jesenjeg semestra iz kojih je student ispunio predispitne obaveze,

2.      iz predmeta iz kojih je student ispunio predispitne obaveze u prethodnoj školskoj godini,

3.      iz predmeta sa nastavne grupe i izbornih predmeta sa III i IV godine studija (pod uslovom da su iz tih predmeta ispunjene predispitne obaveze) iako nisu položeni svi ispiti iz predmeta prethodne godine studija.

 

-       Izbor ispitivača vrši se u skladu sa Odlukom o organizaciji ispita.

-       U februarskom ispitnom roku moguće je uslovno prijavljivanje ispita.

 

PLAĆANJE ISPITA SE VRŠI PREMA ODLUCI O VISINI NAKNADA KOJE PLAĆAJU STUDENTI OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2022/23 GODINI, U SKLADU SA OBAVEŠTENJEM O ELEKTRONSKOM PRIJAVLJIVANJU ISPITA KOJE JE OBJAVLJENO NA SAJTU FAKULTETA I ELEKTRONSKOM NALOGU STUDENTA.

 

 

BEOGRAD

20. JANUAR 2023. GODINE                                                     IZ SEKRETARIJATA FAKULTETA