POHVALNICE ZA OSTVAREN VISOK PROSEK - školska 2021/2022. godina

Obaveštavaju se studenti koji su u školskoj 2021/22. godini, ostvarili prosek od 9,00 – 10,00 i zaključno sa 30.09.2022. godine, položili sve ispite sa godine studija, a nisu ponovili nijednu godinu studija, da pohvalnice za ostvaren visok prosek mogu podići od 6.02 – 10.02.2023. godine, na šalterima Fakulteta od 08.00 do 13.00 časova.


Studenti 1-4 godina prosek preko 9 za 2021_2022