Odlaganje ispita iz predmeta PORESKO PRAVO kod profesora dr Svetislava Kostića

Ispiti iz predmeta PORESKOG PRAVA kod profesora dr Svetislava Kostića zakazani za 25.1.2023. godine u 9:00 časova  održaće se 27.1.2023. godine u 9 časova.

Ispiti se odlažu  zbog sprečenosti profesora.

 

B e o g r a d

24.  januar    2023. godine                                          IZ SEKRETARIJATA FAKULTETA