Odlaganje ispita iz predmeta KRIVIČNO PRAVO kod docenta dr Ivane Marković

Ispit iz predmeta  KRIVIČNO PRAVO kod docenta dr Ivane Marković zakazani za 26.1.2023. godine u 12:00 časova  održaće se 26.1.2023. godine u 16 časova.

Ispiti se odlažu  zbog sprečenosti profesora.

 

 

B e o g r a d

25.  januar    2023. godine                                          IZ SEKRETARIJATA FAKULTETA