ROK ZA PREDAJU DOKUMENTACIJE O REALIZACIJI STUDENTSKOG KREDITA

 

          PODSEĆAMO KORISNIKE STUDENTSKOG KREDITA za školsku 2022/23. – ROK ZA PREDAJU DOKUMENTACIJE O REALIZACIJI KREDITA /samo student koji prvi put koristi kredit/- JE 20. FEBRUAR 2023. GODINE -  

 

 1. Izjava Žiranta -Obrazac br. 6 -može se preuzeti na Fakultetu, šalter br. 2,

2. Očitana lična karta žiranta ili fotokopija ako nije čipovana  i

3. MENICA – nabaviti u banci ili pošti (menicu popuniti isključivo prema uputstvu odštampanom na poleđini Izjave žiranta).