Studenti koji su položili kvalifikacioni test iz obligacionog prava 3. 2. 2023.


Marija Karanikić Mirić 3.2.

Miloš Vukotić 3.2.

Marko Đurđević 3.2.