REKLAMACIJE I ODLAGANJE ISPITA ZA APRILSKI ISPITNI ROK 2023. GODINE

REKLAMACIJE NA RASPORED ISPITA ZA APRILSKI ISPITNI ROK I ODLAGANJE ISPITA VRŠIĆE SE OD 24. DO 29. MARTA, OD 8.00 DO 13.00 ČASOVA, NA ŠALTERIMA FAKULTETA, PREMA SLEDEĆEM RASPOREDU:

Za predmete iz I godine - petak, 24.3.2023. godine;

Za predmete iz II godine - ponedeljak, 27.3.2023. godine;

Za predmete iz III godine - utorak, 28.3.2023. godine;

Za predmete iz IV godine - sreda, 29.3.2023. godine.

 

14. MART 2023. GODINE                                                                             IZ SEKRETARIJATA FAKULTETA