PRIJAVA ISPITA ZA APRILSKI ISPITNI ROK 2023. GODINE

Aprilski ispitni rok održaće se od 1. do 11. aprila 2023. godine.

Za vreme trajanja aprilskog roka neće biti nastave, izuzev u ponedeljak 10. aprila i utorak 11. aprila, kada će se nastava odvijati po utvrđenom rasporedu.

PRIJAVA ISPITA ZA APRILSKI ISPITNI ROK TRAJE OD 15. DO 19. MARTA 2023. GODINE.

U DODATNOM  ISPITNOM ROKU  MOGU SE  POLAGATI ISPITI:

1.      Iz predmeta iz kojih je student ispunio predispitne obaveze.

2.      Iz predmeta iz kojih je student ispunio predispitne obaveze u prethodnoj školskoj godini.

3.      Iz predmeta sa nastavne grupe i izbornih predmeta sa III i IV  godine studija (pod uslovom da su iz tih predmeta ispunili predispitne obaveze) iako nisu položili sve ispite iz predmeta prethodne godine studija.

 

-       Izbor ispitivača vrši se u skladu sa Odlukom o  organizaciji ispita.

 

-       U dodatnom ispitnom roku moguće je uslovno prijavljivanje ispita.

 

PLAĆANJE ISPITA SE VRŠI PREMA ODLUCI O VISINI NAKNADA KOJE PLAĆAJU STUDENTI OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2022/23 GODINI, U SKLADU SA OBAVEŠTENJEM O ELEKTRONSKOM PRIJAVLJIVANJU ISPITA KOJE JE OBJAVLJENO NA SAJTU FAKULTETA I ELEKTRONSKOM NALOGU STUDENTA.

 

 

14. MART 2023. GODINE                                                                 IZ SEKRETARIJATA FAKULTETA