Odlaganje konsultacija kod prof. dr Valentine Cvetković Đorđević

 

Prijem studenata kod prof. dr Valentine Cvetković Đorđević predviđen za petak 17. mart od 12:00 časova održaće se istog dana u17:00 časova.

 

B e o g r a d

17. mart 2023. godine                                                                                                                                             IZ SEKRETARIJATA FAKULTETA