Odlaganje ispita iz Osnovi sociologije prava kod profesora -dr Danila Vukovića

Ispit iz predmeta Osnovi sociologije prava kod  profesora dr Danila Vukovića zakazan za 22.06.2023. godine u 10.00 časova održaće se 24.06.2023. godine u 10.00 časova u amfiteatru X .           

       Ispit iz predmeta Osnovi sociologije prava kod  profesora dr Danila Vukovića zakazani za 23.06.2023. godine u 10.00 časova održaće se 26.06.2023. godine u 13.00 časova u amfiteatru X.