PRIJAVA ISPITA ZA JUNSKI ISPITNI ROK 2024. GODINE

            Junski ispitni rok počinje 1. juna, a završava se 26. juna 2024. godine.

 

            PRIJAVA ISPITA ZA JUNSKI ISPITNI ROK VRŠI SE OD 19. DO 25. APRILA 2024. GODINE.

U JUNSKOM ISPITNOM ROKU MOGU SE POLAGATI ISPITI:

  1. iz predmeta iz kojih je student ispunio predispitne obaveze;

2.      iz predmeta sa nastavne grupe i izbornih predmeta sa III i IV godine studija (pod uslovom da su iz tih predmeta ispunili predispitne obaveze) i ako nisu položili sve ispite iz predmeta prethodne godine studija.

 

-       Izbor ispitivača vrši se u skladu sa Odlukom o organizaciji ispita.

-       U junskom ispitnom roku moguće je uslovno prijavljivanje ispita.

 

Plaćanje ispita se vrši prema Odluci o visini naknada koje plaćaju studenti osnovnih akademskih studija u školskoj 2023/2024. godini, a u skladu sa obaveštenjem o elektronskom prijavljivanju ispita, koje je objavljeno na sajtu Fakulteta i elektronskom nalogu studenata.

 

 

 

19. 04. 2024. GODINE                                                IZ SEKRETARIJATA FAKULTETA