Odlaganje ispita i promena ispitivača iz predmeta Međunarodno privatno pravo

U junskom ispitnom roku ispiti iz Međunarodnog privatnog prava zakazani kod prof. dr Aleksandra Jakšića se odlažu i ispitivaće drugi nastavnici u sledećim terminima

Ispit zakazan 3.6. u 12 časova održaće se 4.6. u 10 časova kod prof. dr Marka Jovanovića

Ispit zakazan 7.6. u 12 časova održaće se 11.6. u 10 časova kod prof. dr Vladimira Pavića

Ispit zakazan 17.6. u 12 časova održaće se 18.6. u 10 časova kod prof. dr Vladimira Pavića

Ispit zakazan 20.6. u 12 časova održaće se 20.6. u 12 časova kod prof. dr Marka Jovanovića

 

 

B e o g r a d

31.maj 2024. godine                            IZ SEKRETARIJATA FAKULTETA